days
hours
minutes
seconds

LIAA ATBALSTS

SIA “Kristers Serģis moto” 06.02.2023 noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-TL-2023/11 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

LIAA atbalsts